Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die verhuurd worden. Huurder verklaart door ondertekening van huurovereenkomst kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


  • Artikel 1: Legitimatie

De huurder dient bij het afhalen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen.

  • Artikel 2: Huurovereenkomst

De huurder gaat akkoord met de afgesproken prijs en huurperiode. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Het huurbedrag dient u bij afhalen contant te voldoen.

  • Artikel 3: Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.

  • Artikel 4: Vermissing   

Indien de huurder bij inlevering het gehuurde niet compleet met alle toebehorende onderdelen kan overhandigen, zijn wij genoodzaakt de kosten van het vermiste onderdeel in rekening te brengen.

  • Artikel 5: Letsel   

De huurder kan Air Fun Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze attracties, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid door verhuurder.

  • Artikel 6: Gebruik   

De huurder heeft de plicht bij harde wind/storm de attractie tijdelijk uit te zetten. het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes (klein) ingepakt retour te worden gebracht. Springkussens opvouwen en voorzien van spanband of touw.   

  • Artikel 7: Einde huurovereenkomst

Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie op de afgesproken tijd weer retour. Bij te laat terugbrengen van attracties zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.